O FUNDACJI

Jesteśmy organizacją pozarządową non profit. Nasze cele statutowe koncentrują się na działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i terapii uzależnień oraz rozwoju osobistego. Beneficjentami naszych projektów są ludzie z różnych warstw społecznych, w różnym wieku oraz ich rodziny, ludzie, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Cele statutowe realizujemy w trzech wymiarach: edukacji, profilaktyce i psychoterapii.

Siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa Górnicza. Działamy od 2005 roku i realizujemy wiele projektów edukacyjnych i profilaktycznych współpracując z instytucjami publicznymi, samorządami oraz sektorem biznesu. Jedną z form realizacji naszych celów statutowych jest prowadzony przez Fundację podmiot leczniczy - Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii DROGA, który jest wiodącym ośrodkiem terapii uzależnień na Śląsku.


Oferta ośrodka, to zarówno terapia uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków, leczenie uzależnienia od hazardu, terapia uzależnienia od seksu itp.
ale również to, w czym czujemy się równie kompetentni - terapia nerwic, leczenie depresji, terapia zaburzeń osobowości oraz terapia choroby afektywnej dwubiegunowej.
Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową jak również diagnostykę psychologiczną.
W zakładkach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat naszej oferty.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie - wyślij maila.

Fundacja DROGA:
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Piłsudskiego 92/56
Tel: 32 268 50 67
Adres e-mail:
fundacjadroga@gmail.com