Fundacja Na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii "DROGA"

no-picture Lidia Zdanowska

Lidia Zdanowska

Magister psychologii i magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Specjalista Terapii Uzależnień. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia certyfikacyjnego z zakresu psychoterapii w podejściu psychodynamicznym. Asystent psychodramy. Od kilku lat kieruje ośrodkiem i pełni funkcję prezesa Fundacji.

no-picture Ewa Mularska

Ewa Mularska

Magister administracji. Kieruje biurem fundacji i recepcją ośrodka. Nawiązuje pierwszy kontakt, telefoniczny, z większością pacjentów ośrodka. Zajmuje się rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lubi jazdę na łyżwach i na rolkach.

no-picture no-picture

Katarzyna Matjas

Magister pedagogiki społeczno-opiekuńczej. Specjalista Terapii Uzależnień. Jest kierownikiem oddziału dziennego terapii uzależnienia. Prowadzi sesje terapii indywidualnej, grupę dla osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików. Interesuje się psychologią dzieci i osób dorosłych. Prywatnie lubi czytać, słuchać muzyki, chodzi po górach i jeździ na rowerze.

no-picture Ilona Bednarz

Ilona Bednarz

Magister psychologii. Ukończyła kierunek - psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo – behawioralnym. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół terapii zaburzeń lękowych i nerwicowych. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami i psychologią zwierząt.

no-picture no-picture

Katarzyna Urbańczyk

Instruktor terapii uzależnień w trakcie szkolenia certyfikacyjnego. Studiuje pracę socjalną na Kolegium Pracowników Służb Społecznych przy Uniwersytecie Śląskim. W ośrodku jest stażystką i jako wolontariusz prowadzi zajęcia na oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu. Po pracy zajmuje się żeglarstwem i chodzi po górach.

no-picture Piotr Dunal

Piotr Dunal

Lekarz specjalista psychiatra, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SN PTP. Oprócz podejścia biologicznego i farmakoterapii chorób i zaburzeń psychicznych, specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami nerwicowymi, objawami lękowymi, psychosomatycznymi oraz depresyjnymi.

no-picture Anna Chojnacka

Anna Chojnacka-Gabryel

Lekarz specjalista psychiatra. Posiada wieloletni staż pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi. Pracowała w poradni terapii uzależnień i jest członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie opieki nad osobami chorymi psychicznie.

no-picture no-picture

Barbara Krzysztoń

Pedagog, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin. Prowadzi terapie indywidualne, grupowe, małżeńskie/ par, rodzinne oraz grupy pracy z ciałem i treningi interpersonalne. W swojej pracy łączy podejście psychodynamiczne, systemowe,behawioralno-poznawcze, stosuje również psychodramę wg Moreno. Zainteresowania zawodowe dotyczą głównie psychoterapii osób z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości.

no-picture no-picture

Katarzyna Franelak-Cywińska

Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Rezydentka Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach. Uczestniczy w szkoleniu z zakresu uzależnień, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu terapeuty terapii uzależnień. Stale pogłębia wiedzę oraz zdobywa doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób oraz zaburzeń psychicznych osób dorosłych.

no-picture no-picture

Ewa Krytowska

Magister ekonomii i pedagogiki resocjalizacyjnej. Mediator sądowy i stały przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Katowicach. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracuje w nurcie terapii ericksonowskiej. W Ośrodku pracuje indywidualnie oraz prowadząc grupę dla osób uzależnionych. Poza pracą interesuje się turystyką, mindfulness, muzyką.

no-picture no-picture

Adam Jaskólski

Magister psychologii. Studia ukończył na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie w trakcie szkolenia certyfikacyjnego z zakresu specjalisty terapii uzależnień. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Pracuje w obszarze psychologii klinicznej oraz rodzinnej, pracuje również w oddziale psychiatrycznym całodobowym w Rudzie Śląskiej oraz MOPS w Sosnowcu. Prywatnie pasjonat opery, podróży i reportażu.

no-picture Bartosz Kania

Bartosz Kania

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik dużej spółki kapitałowej i jednej z renomowanych Kancelarii Prawnych w Katowicach. W Fundacji i Ośrodku zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym i udziela konsultacji zainteresowanym pacjentom. W szczególności zaangażowany jest w pracowniczy program wsparcia "Nie jesteś sam" realizowany przez Fundację. Biegle włada językiem angielskim. Jego pasją jest piłka nożna.

no-picture Zbigniew Rusek

Zbigniew Rusek

Przewodniczący Rady Fundacji i Dyrektor Strategii i Komunikacji. Ukończył fizykę. na Uniwersytecie Śląskim. Studiował zarządzanie ochroną zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzanie projektem europejskim na Śląskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Ukończył szkołę trenerów organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kieruje programem wspierania pracowników "Nie jesteś sam - zapytaj o drogę”.