FUNDACJA DROGA - NASZA OFERTA


NASZA OFERTA


Jeśli poprawiasz sobie nastrój alkoholem, narkotykami lub lekami i niepokoi Cię to. Albo ktoś z Twoich bliskich ma problem z nadmiernym piciem, zażywaniem narkotyków, dopalaczy lub z hazardem, to w ramach poradni możesz porozmawiać na ten temat z terapeutą uzależnień, psychologiem lub lekarzem psychiatrą. Podczas tej rozmowy ustalicie wspólnie terminy następnych wizyt, podczas których zostanie przeprowadzona diagnoza psychologiczna i zaproponowany przebieg dalszej terapii.
Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób uzależnionych i współuzależnionych (partnerów, rodziców, dzieci, dorosłych dzieci).

Nasz ośrodek zajmuje się terapią uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki, leki, dopalacze, a także takich jak hazard, uzależnienie od seksu i pornografii itp. Czyli tak zwanych uzależnień behawioralnych.

Terapia jest w całości finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza. Osoby nieubezpieczone (np. pracujące za granicą) mogą pokryć koszty porady psychologa i lekarza psychiatry we własnym zakresie.

Trzeba wcześniej:

  ZADZWONIĆ

i ustalić termin pierwszej wizyty.

Podstawową formą terapii uzależnień w naszym ośrodku jest terapia grupowa. Każda grupa pracuje według określonego programu, który jest opracowany przez nasz zespół terapeutyczny w oparciu o aktualny stan wiedzy. Program jest optymalny ze względu na zakładane cele terapeutyczne.

Nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza rodzinnego lub specjalisty. Pacjenci rozpoczynają terapię grupową po minimum jednej wizycie w poradni i mają do dyspozycji następujące grupy terapeutyczne:

  • Grupa motywacyjna.
  • Grupa podstawowej terapii.
  • Grupa zapobiegania nawrotom choroby.
  • Grupa dla współuzależnionych (osób bliskich osobom uzależnionych).
  • Grupa dla rodziców (także rodziców dorosłych dzieci).

Aby rozpocząć terapię grupową trzeba:

  ZADZWONIĆ

i umówić się na indywidualną konsultację z terapeutą.

Grupa dopołudniowa oddziału dziennego zaczyna się rano i kończy po południu. Cały cykl programu oddziału trwa 8 tygodni. Za okres terapii przysługuje zwolnienie lekarskie L4. Przyjęcie na oddział dzienny odbywa się po rozmowie ze specjalistą terapii uzależnień i konsultacji z lekarzem psychiatrą. Nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Leczenie na oddziale dziennym jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby nieubezpieczone (np. mieszkające za granicą), mogą pokryć koszty terapii na oddziale dziennym we własnym zakresie.

Grupa popołudniowa oddziału dziennego zaczyna się po południu i kończy wieczorem. Jest ofertą dla pacjentów, którzy nie potrzebują zwolnienia lekarskiego L4. Jeśli pacjent chce otrzymać L4, to taka możliwość jest tylko podczas terapii na grupie dopołudniowej. Cały cykl terapeutyczny trwa 8 tygodni. O przyjęciu na oddział decyduje specjalista psychiatra wraz ze specjalistą terapii uzależnień. Nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Leczenie na oddziale dziennym jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby nieubezpieczone (np. mieszkające za granicą), mogą pokryć koszty terapii na oddziale dziennym we własnym zakresie.

W zakresie ochrony zdrowia psychicznego oferujemy kilka form pomocy:

Jeśli nie radzisz sobie z bliżej nieokreślonymi problemami psychicznymi lub stresem, to możesz porozmawiać z psychologiem i skorzystać z jego porady. Jeśli to będzie konieczne, to psycholog skieruje Cię na diagnostykę za pomocą testów psychologicznych i na konsultację do lekarza psychiatry. To wszystko możesz "załatwić" w jednym miejscu, w naszym ośrodku.

Jest wymagane skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatry czy neurologa. Wtedy porada psychologa jest bezpłatna - finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby, które są  nieubezpieczone lub decydujące się na pełną anonimowość mogą zapłacić za poradę.

Trzeba wcześniej:

  ZADZWONIĆ

i ustalić termin pierwszej wizyty.

Jeśli chcesz kontynuować rozpoczęte leczenie lub też nie radzisz sobie z bliżej nieokreślonymi problemami psychicznymi lub stresem, to skorzystanie z porady lekarza psychiatry jest alternatywną opcją w stosunku do porady psychologa. Nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza. Jeśli to będzie konieczne, to lekarz psychiatra skieruje Cię na diagnostykę za pomocą testów psychologicznych i na konsultację do psychologa. To wszystko możesz "załatwić" w jednym miejscu, w naszym ośrodku.

Porada lekarza psychiatry jest bezpłatna - finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby nieubezpieczone mogą zapłacić za poradę.

Trzeba wcześniej:

  ZADZWONIĆ

i ustalić termin pierwszej wizyty.

Psychoterapia polega na rozmowie i służy lepszemu zrozumieniu siebie, swoich przeżyć, potrzeb i obaw. Pozwala zbadać i rozpoznać własny wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności. Dzięki temu można w nowy sposób zobaczyć to, co stanowi trudność, a z kolei w ten sposób znaleźć dotąd niedostrzeganą drogę poradzenia sobie z problemami. Prowadzimy psychoterapię w różnych nurtach psychoterapeutycznych. Pacjent po przejściu procesu diagnostycznego jest kwalifikowany do psychoterapii. Psychoterapia przebiega w formie cotygodniowych sesji trwających około 60 minut. Czas trwania psychoterapii to, w zależności od problemu od kilku do kilkunastu miesięcy.

Terapia jest w całości finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest wymagane skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatry czy neurologa Skierowanie można uzyskać podczas wizyty u lekarza psychiatry w naszym ośrodku . Osoby nieubezpieczone (np. pracujące za granicą) lub też chcące uczestniczyć w psychoterapii poza kolejką mogą pokryć jej koszty we własnym zakresie.

Aby zapisać się na psychoterapię trzeba wcześniej:

  ZADZWONIĆ

i ustalić termin pierwszej wizyty.

Diagnoza psychologiczna jest tworzona przez psychologa podczas kilku sesji, w oparciu o wywiad psychologiczny, obserwację i testy psychologiczne. Wykonuje się ją na zlecenie lekarza psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty  Dla pacjentów naszego ośrodka  jest elementem całościowego, skoordynowanego leczenia. Proces diagnozy obejmuje między innymi wykonanie testów, do których zalicza się m.in. testy diagnozujące właściwości osobowości i jej zaburzenia, testy mierzące poziom intelektualny , testy mierzące funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne, czy też testy projekcyjne, czyli testy ujawniające tłumione uczucia.

Wykonujemy też testy psychologiczne pacjentom skierowanym przez swoich lekarzy prowadzących psychiatrów lub neurologów. Proces diagnozy psychologicznej jest wtedy bezpłatny, finansowany w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby, które nie są naszymi pacjentami i nie mają skierowania, mogą pokryć koszty diagnozy psychologicznej we własnym zakresie. Każdy pacjent otrzymuje rzetelną informację o zalecanych kolejnych krokach, czyli np. o podjęciu psychoterapii indywidualnej lub grupowej, czy konsultacji lekarza specjalisty.

Aby umówić się na wizytę u psychologa - diagnosty, trzeba wcześniej:

  ZADZWONIĆ

i ustalić termin pierwszej wizyty.

Zapraszamy na BEZPŁATNE WYKŁADY, które odbywają się w cyklu zamkniętym w każdy WTOREK o godz. 15:00 w siedzibie Fundacji w sali wykładowej na II piętrze.

Każdy PIERWSZY wtorek godz. 15:00 
JEŚLI ON BARDZO PIJE, TO CZY JEST JAKAŚ NADZIEJA?

Każdy DRUGI wtorek godz. 15:00 
WSPÓŁUZALEŻNIENIE - CHOROBA CAŁEJ RODZINY.

Każdy TRZECI wtorek godz. 15:00 
DEPRESJA - CZY JEST POWÓD DO NIEPOKOJU?

Każdy CZWARTY wtorek godz. 15:00 
KREDYTY, DŁUGI, HAZARD - CZY JEST JAKIEŚ WYJŚCIE?

...  nie umiesz trafić?

  ZADZWOŃ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie - wyślij maila.

Fundacja DROGA:
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Piłsudskiego 92/56
Tel: 32 268 50 67
Adres e-mail:
fundacjadroga@gmail.com